Photos:Asa Sato Styling:Eriko Moriso Text:Mikako Kanenobu Editor:Maiko Hamano