Photos:sono (bean) Styling:Mariko Hiromatsu Text:Yui Togawa Editor: Kaori Shimura